OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Født: 4.september 1942

Styremedlem i Seniorsaken Østfold

Tidligere yrke:

Jobbet på elverk i Oslo og Drammen, rådgivende ingeniørfirma elektro i Oslo, datafirma i Halden.

  • Er nå formann i Sarpsborg Kooperative Borettslag som eier hus bygget i 1920.
  • Er nå kasserer i koret Senior Scene 5-56 og i Floa viseverksted.
  • Medarbeider i Kulturhuset Gleng.
  • Styremedlem i Sarpsborg Kulturråd.
  • Medlem av og jobber for Frivilligsentralen i Sarpsborg.
  • Har drevet med internasjonal folkedans siden 1964, og stått i flere kor, også med tillitsverv.
  • Har vært formann i NITO på elverk og styremedlem i fylkesstyre, NITO.
  • Har også lyd og video som hobby.

E-post: oidarum@hotmail.com

Tilbake…