Ingen hederssenior i år i Østfold!

Fristen for å komme med forslag til årets HEDERSSENIOR var 15. august og forslagene ble behandlet i styremøte 24. august.

Etter en grundig behandling kom styret frem til at ingen av de foreslåtte kandidater oppfylte kravene til å bli HEDERSSENIOR.

Styret besluttet derfor at det ikke skal deles ut noen pris i år.

Seniorsaken kan bare beklage.

Tilbake…

Arne Vestergaard Larsen
Følg Arne Vestergaard Larsen:

Redaktør

Styremedlem og nettredaktør i Seniorsaken Østfold. Medlem siden 2010 og valgt til leder i 2012, frem til 2016. Fra Skive i Danmark, flyttet til Sarpsborg sommeren 1969. Han har arbeidet innen bygg og anlegg og underviste på Østfold Fagskole til han pensjonerte seg i 2010. Tidligere politisk aktiv, interessert i jakt og fiske.